• Điện thoại: 0228.3671.465
  • Email: bhldphuongngoc@gmail.com
Sản xuất
May mặc, in ấn
Nhập khẩu và phân phối

Dây an toàn A1 đạt TCVN 7802 : 2007

 Model: A1-CLC
Tiêu chuẩn: TCVN 7802 : 2007
Tải trọng: 2.200 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A1 móc bé

Model: A1

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.600 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn chất lượng cao - A1 móc to

Model: A1 - MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng móc: 1.800 kg

Móc thép hợp kim - nhiệt luyên

Dây an toàn chất lượng cao - A2 móc to

Model: A2 - MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng móc: 1.800kg

Móc thép hợp kim - nhiệt luyện

Dây an toàn chất lượng cao - A4 móc to

 Model: A4 - MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng móc: 1.800 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn Hanko

Model: Hanko

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78 

Tải trọng: 1.600 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc đạt TCVN 7802 : 2007, tải trọng 2.500 kg

Model: TT2
Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007
Tải trọng: 2.500 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc đạt TCVN 7802 : 2007, tải trọng 2.500 kg

Model: TT1
Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007
Tải trọng: 2.500 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc có chống sốc đạt TCVN 7802 : 2007

Model: TT2 - CS
Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007
Tải trọng: 2.500 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc có chống sốc đạt TCVN 7802 : 2007

Model: TT1 - CS
Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007
Tải trọng: 2.500 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc đạt TCVN 7802:2007, tải trọng 2.200 kg

Model: H2
Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007
Tải trọng: 2.200 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc đạt TCVN 7802:2007, tải trọng 2.200 kg

Model: H1
Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007
Tải trọng: 2.200 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn toàn thân 2 móc có chống sốc đạt tiêu chuẩn châu Âu

 Model: HB-02
Tiêu chuẩn: EN 361: 2002; EN 354: 2010:  EN 362: 2002: EN 355:2002
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc

Model: TT-02
Tải trọng móc: 1.800 kg
Móc bằng thép hợp kim - nhiệt luyện
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn toàn thân 1 móc, tải trọng móc 1.800 kg

Model: TT-01
Tải trọng móc: 1.800 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc, tải trọng móc 1.800 kg

Model: TT-02
Tải trọng móc: 1.800 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc, tải trọng móc 2.500 kg

Model: TT1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc, tải trọng móc 2.500 kg

Model: TT2

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc có chống sốc, tải trọng móc 2.500 kg

 Model: TT2S1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 01

Model: PQ 01
Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78
Màu sắc: Xanh môi trường
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 03

Model: PQ 03
Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78
Màu sắc: đỏ
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 08

Model: PQ 08

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Màu sắc: Xanh, đỏ, cam, vàng chanh,...

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 09

Model: PQ 09
Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78
Màu sắc: Xanh, đỏ, cam, vàng chanh,...
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 21

Model: PQ 21
Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78
Màu sắc: Đỏ, xanh, tím,...
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 20

Model: PQ 20
Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78
Màu sắc: Xanh, đỏ, cam, vàng chanh,...
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Quần áo bảo hộ QA 001

Model: QA 001
Size: Từ cỡ 5 đến cỡ 10
Chất liệu: Vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc 

Quần áo bảo hộ QA 002

Model: QA 002
Size: Từ cỡ 5 đến cỡ 10
Chất liệu: Vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Quần áo bảo hộ QA 003

Model: QA 003
Size: Từ cỡ 5 đến cỡ 10
Chất liệu: Vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Quần áo bảo hộ QA 004

Model: QA 004
Size: Từ cỡ 5 đến cỡ 10
Chất liệu: Vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Quần áo bảo hộ QA 005

Model: QA 005
Size: Từ cỡ 5 đến cỡ 10
Chất liệu: Vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Quần áo bảo hộ QA 006

Model: QA 006
Size: Từ cỡ 5 đến cỡ 10
Chất liệu: Vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc 

Dây cẩu hàng bản 5 cm

Model: DC50-1,2T;  DC50-1,8T;  DC50-2,5T
Tiêu chuẩn: EN 1492-1:2008
Độ dài: Theo yêu cầu của khách hàng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc
 

Dây cẩu hàng bản 7,5 cm

Model: DC75-3T; DC75-4,2T 

Tiêu chuẩn châu Âu: EN 1492-1:2008
Độ dài: Theo yêu cầu của khách hàng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Dây cẩu hàng bản 10 cm

Model: DC100 - 5,6T (tải trọng 5,6 tấn)

Tiêu chuẩn châu Âu: EN 1492-1:2008

Bản rộng: 10 cm

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây cẩu hàng bản 12,5 cm

Model: DC125-7T (tải trọng 7 tấn)

Tiêu chuẩn châu Âu: EN 1492-1:2008

Bản rộng: 12,5 cm

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây cẩu hàng bản 25 cm

Model: DC250-14T (tải trọng 14 tấn)

Tiêu chuẩn châu Âu: EN 1492-1:2008

Bản rộng: 25 cm

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Tăng đơ chằng hàng

Tải trọng:  2 loại 1.500 kg và 2.500 kg

Tiêu chuẩn châu Âu: EN 12195-2

Độ dài: Theo yêu cầu khách hàng

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 1 móc có chống sốc tải trọng móc: 1.800 kg

Model: DT 01
Tải trọng: 1.800 kg
Móc bằng thép hợp kim - nhiệt luyện
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 2 móc có chống sốc tải trọng móc 1.800 kg

Model: DT 02
Tải trọng: 1.800 kg
Móc thép hợp kim - nhiệt luyện
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 1 móc to và 1 móc bé tải trọng móc 1.800 kg

 

Model: DT 05
Tải trọng: 1.800 Kg
Móc thép hợp kim - nhiệt luyện
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Dây treo dẹt 1 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 06

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Dây treo dẹt 2 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 07

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg/móc

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo phi 2 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 09

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg/móc

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Thang dây

Model: TD-01

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: công ty TNHH Phương Ngọc

Tiêu chuẩn: TCVN 2291 -78

Guốc tam giác

Model: Guốc - ĐK 450
Tải trọng: 170 kg
Nhà sản xuất: công ty TNHH Phương Ngọc
Tiêu chuẩn: TCVN 2291 -78

Guốc to

Model: Guốc - ĐK 350
Tải trọng: 150 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc
Tiêu chuẩn: TCVN 2291 -78

Guốc bé

Model: Guốc - ĐK 250
Tải trọng: 150 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc
Tiêu chuẩn: TCVN 2291 -78

Nhà bạt tiểu đội 15 m2

Model: NB-01 

Diện tích: 15 m2

Chiều dài 4,3 m, chiều rộng 3,5 m
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Nhà bạt trung đội 29 m2

 

Model: NB-02

Diện tích: 29 m2

Chiều dài 5,8 m, chiều rộng 5 m

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Nhà bạt cơ động 102 m2

Model: NB-03

Diện tích: 102 m2

Chiều dài 14,6 m, chiều rộng 7 m

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Ghế gỗ làm việc trên cao

Model: GH-01

Tải trọng: 2.000 kg

Chiều dài 54 cm, rộng 19,3 cm, dày 1,6 cm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Mặt nạ phòng độc

 

Bạt kẻ

 

Mũ bảo hộ

 Nhà sản xuất: Nhật Quang

Chất liệu: HDPE - ABS

Màu sắc: Vàng, trắng,...

Tiêu chuẩn: TCVN 6407-1998

Giày bảo hộ Jogger

Nhà sản xuất: Safety Jogger

Chất liệu: Bằng da xịn

Cỡ giày:  35-48

Công dụng: Chống đinh,Chống dầu trơn trượt, nước

Găng tay

 

Quần áo mưa

 

Hotline 1

0942.430.183

Hotline 2

0918.696.466

Hotline 3

0228.3671.465

Lên đầu trang