• Điện thoại: 0942.430.183 - 0918.696.466
  • Email: bhldphuongngoc@gmail.com
Sản xuất
May mặc, in ấn
Nhập khẩu và phân phối

Dây an toàn A1 móc bé

Model: A1

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.600kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A1 móc to

Model: A1-MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A2 móc to

Model: A2-MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A4 móc to

 Model: A4-MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn Hanko

Model: Hanko

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78 

Tải trọng: 1.600kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn Hanko ghế

Model: Hanko ghế

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78 

Tải trọng: 1.600kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc

Model: TT-02

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc, tải trọng móc 1.100 kg

Model: T1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc, tải trọng móc 1.100 kg

Model: T2

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc, tải trọng móc 2.500 kg

Model: TT1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc, tải trọng móc 2.500 kg

Model: TT2

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc có chống sốc, tải trọng móc 2.500 kg

 Model: TT2S1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 01

Model: PQ 01

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Màu sắc: xanh môi trường

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 03

Model: PQ 03

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Màu sắc: đỏ

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 08

Model: PQ 08

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Màu sắc: xanh, đỏ, cam, vàng chanh....

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 09

Model: PQ 09

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Màu sắc: xanh, đỏ, cam, vàng chanh....

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 21

Model: PQ 21

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Màu sắc: đỏ, xanh, tím....

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Áo phản quang PQ 20

Model: PQ 20

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Màu sắc: xanh, đỏ, cam, vàng chanh....

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Quần áo bảo hộ QA 001

Model: QA 001

Size: từ cỡ 5 đến cỡ 10

Chất liệu: vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Quần áo bảo hộ QA 002

Model: QA 002

Size: từ cỡ 5 đến cỡ 10

Chất liệu: vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Quần áo bảo hộ QA 003

Model: QA 003

Size: từ cỡ 5 đến cỡ 10

Chất liệu: vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Quần áo bảo hộ QA 004

Model: QA 004

Size: từ cỡ 5 đến cỡ 10

Chất liệu: vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Quần áo bảo hộ QA 005

Model: QA 005

Size: từ cỡ 5 đến cỡ 10

Chất liệu: vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Quần áo bảo hộ QA 006

Model: QA 006

Size: từ cỡ 5 đến cỡ 10

Chất liệu: vải mềm, thấm mồ hôi, thoáng mát

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Dây treo dẹt 1 móc có chống sốc tải trọng móc: 1.100 kg

 Model: DT 01

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 2 móc có chống sốc tải trọng móc 1.100 kg

Model: DT 02

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 1 móc to và 1 móc bé tải trọng móc 1.100 kg

Model: DT 05

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 1 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 06

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 2 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 07

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg/móc

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo phi 2 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 09

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg/móc

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây cẩu hàng bản 5cm

 

Model: DC50 - 1.2T (tải trọng 1.2 tấn 

Model: DC50 - 1.8T (tải trọng 1.8 tấn 

Model: DC50 - 2.5T (tải trọng 2.5 tấn 

Model: DC50 - 3T (tải trọng 3 tấn

 

Dây cẩu hàng bản 7.5cm

 

Model: DC75 - 3T (tải trọng 3 tấn)

Model: DC75 - 4T (tải trọng 4 tấn) 

Tiêu chuẩn châu âu EN 1492-1:2008

Bản rộng: 7.5cm

 

Dây cẩu hàng bản 10cm

Model: DC100 - 5.6T (tải trọng 5.6 tấn)

Tiêu chuẩn châu âu EN 1492-1:2008

Bản rộng: 10cm

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây cẩu hàng bản 12.5cm

Model: DC125 - 7T (tải trọng 7 tấn)

Tiêu chuẩn châu âu EN 1492-1:2008

Bản rộng: 12.5cm

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây cẩu hàng bản 25cm

Model: DC250 - 14T (tải trọng 14 tấn)

Tiêu chuẩn châu âu EN 1492-1:2008

Bản rộng: 25cm

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Tăng đơ chằng hàng

Tải trọng:  2 loại 1.500kg và 2.500 kg

Tiêu chuẩn châu âu EN 12195-2

Độ dài: theo yêu cầu khách hàng

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Thang dây

Model: TD- 01


Tải trọng: 1.100 kg


Nhà sản xuất: công ty TNHH Phương Ngọc


Tiêu chuẩn: TCVN 2291 -78

Guốc tam giác

 Model: Guốc - ĐK 450

Tải trọng: 170 kg

Nhà sản xuất: công ty TNHH Phương Ngọc

Tiêu chuẩn: TCVN 2291 -78

Guốc to

 Model: Guốc - ĐK 350

Tải trọng: 150 kg

Nhà sản xuất: công ty TNHH Phương Ngọc

Tiêu chuẩn: TCVN 2291 -78

Guốc bé

 Model: Guốc - ĐK 250

Tải trọng: 150 kg

Nhà sản xuất: công ty TNHH Phương Ngọc

Tiêu chuẩn: TCVN 2291 -78

Nhà bạt tiểu đội

Model: NB-01 

Diện tích: 15m2

Chiều dài 4.3m, chiều rộng 3.5m

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Nhà bạt trung đội

Model: NB-02

Diện tích: 30m2

Chiều dài 6m, chiều rộng 5m

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Ghế gỗ làm việc trên cao

Model: GH-01

Tải trọng: 2000 kg

Chiều dài 54cm, rộng 19.3m, dày 1.6cm

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

 

Mặt nạ phòng độc

 

Bạt kẻ

 

Mũ bảo hộ

 

Nhà sản xuất: Nhật Quang

Chất liệu: HDPE - ABS

Màu sắc: vàng, trắng, ...

Tiêu chuẩn: TCVN 6407-1998

Giày bảo hộ Jogger

Nhà sản xuất: Safety Jogger


Chất liệu: Bằng da xịn


Cỡ giày:  35-48


Công dụng: Chống đinh,Chống dầu trơn trượt,nước

Găng tay

 

Quần áo mưa

 

Hotline 1

0942.430.183

Hotline 2

0918.696.466

Hotline 3

0228.3671.465

Lên đầu trang