• Điện thoại: 0942.430.183 - 0918.696.466
  • Email: bhldphuongngoc@gmail.com

Dây an toàn A2 móc bé

 Model: A2
Nhãn hiệu: 
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.400kg

Dây an toàn A2 móc bé

 Dây treo: bản rộng 4.3cm, dài 150cm

Dây đai bụng: bản rộng 4.3cm, dài 120cm

Màu sắc: xanh

Chất liệu dây: Sợi polyester độ bền cao

Chất liệu móc: Thép 

Sản phẩm liên quan

Dây an toàn A1 móc bé

Model: A1

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.600kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A1 móc to

Model: A1-MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A2 móc to

Model: A2-MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A3 móc bé

Model: A3

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78 

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A3 móc to

 Model: A3-MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A4 móc bé

 Model: A4

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A4 móc to

 Model: A4-MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A4 xanh móc bé

 Model: A4 xanh

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn A4 xanh móc to

 Model: A4 xanh-MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn Hanko

Model: Hanko

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78 

Tải trọng: 1.600kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn Hanko 1 treo 2 móc

 Model: Hanko 1T2M

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78 

Tải trọng: 1.600kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn Hanko ghế

Model: Hanko ghế

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78 

Tải trọng: 1.600kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn Hanko móc to

Model: Hanko-MT

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78 

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Hotline 1

0942.430.183

Hotline 2

0918.696.466

Hotline 3

0228.3671.465

Lên đầu trang