• Điện thoại: 0942.430.183 - 0918.696.466
  • Email: bhldphuongngoc@gmail.com

Dây treo dẹt 1 móc to và 1 móc bé tải trọng móc 1.100 kg

 Model: DT 05
Nhãn hiệu: 
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100kg

Dây treo dẹt 1 móc to và 1 móc bé tải trọng móc 1.100 kg

 
Dây treo: 1 sợi dây cường lực bản rộng 2.5cm, dài 1.5m
                1 đầu 1 móc (giống móc bé dây A1 móc bé)
                1 đầu 1 móc to
(giống móc dây toàn thân)

Màu sắc: vàng

Chất liệu móc: Thép 

Sản phẩm liên quan

Dây treo dẹt 1 móc có chống sốc tải trọng móc: 1.100 kg

 Model: DT 01

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 1 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 06

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 2 móc có chống sốc tải trọng móc 1.100 kg

Model: DT 02

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 2 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 07

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg/móc

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo phi 1 móc có chống sốc tải trọng móc 1.100 kg

Model: DT 03

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo phi 1 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 08

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo phi 2 móc có chống sốc tải trọng móc 1.100 kg

Model: DT 04

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg/móc

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo phi 2 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 09

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg/móc

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Hotline 1

0942.430.183

Hotline 2

0918.696.466

Hotline 3

0228.3671.465

Lên đầu trang