• Điện thoại: 0942.430.183 - 0918.696.466
  • Email: bhldphuongngoc@gmail.com

Dây treo phi 2 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

 Model: DT 09
Nhãn hiệu: 
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500kg/móc

Dây treo phi 2 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

 
Dây treo: 2 sợi dây dù đường kính 14mm hoặc 16mm, dài 1.5m có nối thêm bộ chống sốc có tác dụng giảm chấn khi người lao động trượt chân rơi khỏi dàn giáo


Màu sắc:trắng

Chất liệu móc: Thép 

Sản phẩm liên quan

Dây treo dẹt 1 móc có chống sốc tải trọng móc: 1.100 kg

 Model: DT 01

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 1 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 06

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 1 móc to và 1 móc bé tải trọng móc 1.100 kg

Model: DT 05

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 2 móc có chống sốc tải trọng móc 1.100 kg

Model: DT 02

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo dẹt 2 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 07

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg/móc

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo phi 1 móc có chống sốc tải trọng móc 1.100 kg

Model: DT 03

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo phi 1 móc có chống sốc tải trọng móc 2.500 kg

Model: DT 08

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây treo phi 2 móc có chống sốc tải trọng móc 1.100 kg

Model: DT 04

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg/móc

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Hotline 1

0942.430.183

Hotline 2

0918.696.466

Hotline 3

0228.3671.465

Lên đầu trang