• Điện thoại: 0942.430.183 - 0918.696.466
  • Email: bhldphuongngoc@gmail.com

Dây an toàn toàn thân

Dây toàn thân 2 móc có chống sốc, dây treo phi, tải trọng móc 2.500 kg

 Model: TT2S1-R

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc có chống sốc, tải trọng móc 2.500 kg

 Model: TT2S1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc có chống sốc, tải trọng móc 2.500 kg

 Model: TT1S1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc, dây treo phi 14, tải trọng móc 2.500 kg

 Model: TT2-R

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc, dây treo phi 14, tải trọng móc 2.500 kg

 Model: TT1-R

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc, tải trọng móc 2.500 kg

Model: TT2

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc, tải trọng móc 2.500 kg

Model: TT1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 2.500 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc, dây treo phi, tải trọng móc 1.100kg

 Model: T2R

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc có chống sốc, dây treo phi 14, tải trọng móc 1.100 kg

 Model: T1S1-G

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008; EN 362: 2004

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc, dây treo phi 14, tải trọng móc 1.100 kg

 Model: T1R

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc có chống sốc, tải trọng móc 1.100 kg

Model: T2S1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc có chống sốc, tải trọng móc 1.100 kg

Model: T1S1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc, tải trọng móc 1.100 kg

Model: T2

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc, tải trọng móc 1.100 kg

Model: T1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn bán thân, tải trọng móc 1.100 kg

Model: N1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn toàn thân 2 móc, dây treo phi 14

 Model: TT-02R

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn toàn thân 1 móc, dây treo phi 14

 Model: TT-01G

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn bán thân 2 treo 2 móc

Model: NN-02 

Tiêu chuẩn: TCVN 7802:2007,2008 

Tải trọng: 1.100 kg 

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây an toàn bán thân

 Model: NN-01
Tiêu chuẩn: TCVN 7802:2008
Tải trọng: 1.100 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc

Model: TT-02

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc

Model: TT-01

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007, 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc có chống sốc, dây treo phi 14

Model: T2S1-R 

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc có chống sốc, dây treo phi 14

Model: T1S1-R 

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008

Tải trọng: 1.100kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 2 móc có chống sốc

Model: T2S1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Dây toàn thân 1 móc có chống sốc

Model: T1S1

Tiêu chuẩn: TCVN 7802: 2007,2008

Tải trọng: 1.100 kg

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Ngọc

Hotline 1

0942.430.183

Hotline 2

0918.696.466

Hotline 3

0228.3671.465

Lên đầu trang