Hướng dẫn cách chọn trang thiết bị bảo hộ lao động khi tham gia sản xuất

Đối với quần áo bảo hộ lao động: Một bộ quần áo bảo hộ đạt chuẩn phải đáp ứng được 5 tiêu chí trong đó, màu sắc, thiết kế hiện đại, hợp thời trang, chất liệu vải phù hợp từng ngành…

26-01-2018 03:30

Cách chọn size quần áo bảo hộ lao động

Chọn size và màu sắc cho quần áo bảo hộ lao động có thể nói là đơn giản mà cũng có thể coi là phức tạp.

17-11-2017 09:01