CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NGỌC TUYỂN CÔNG NHÂN

Mô tả công việc – Tham gia vào các công đoạn sản xuất, lắp ráp các sản phẩm bảo hộ lao động – Chi tiết công việc sẽ được phổ biến trong lúc phỏng vấn Quyền lợi được hưởng –…

25-01-2018 11:52