VỚI KHÁCH HÀNG

– Chất lượng, uy tín, tiến độ.

– Luôn thỏa mãn các nhu cầu của tất cả các khách hàng với chất lượng tốt nhất.

– Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng.

– Nỗ lực cao nhất để các dịch vụ luôn tiến bộ hơn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho khách hàng.

VỚI NHÂN VIÊN

– Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác phong làm việc, từng bước đặt tiêu chuẩn quốc tế.

– Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả công việc, tính chính trực và lòng trung thành với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và sự phát triển bền vững của công ty.

VỚI ĐỐI TÁC

– Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài và cung có lợi trên cơ sở truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng hàng hóa và tôn trọng khách hàng.

– Hỗ trợ để nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

VỚI CỘNG ĐỒNG

– Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh doanh.

– Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành luật pháp.

– Tích cực góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.