quan ao bao ho lao dong 1

Hệ thống nhận diện Công ty bao gồm tất cả những giá trị liên quan đến hình ảnh, được quy chuẩn hóa nhằm đạt hiệu quả tối đa trong việc nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty.

Hệ thống nhận diện thương hiệu này giữ một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thương hiệu Công ty, cho thấy một sự đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp, dễ dàng nhận thức và trở thành một phần trong văn hóa của chúng tôi.

Việc tuân thủ triệt để các quy định, quy cách thiết kế về quản lý hệ thống nhận diện Công ty nhằm đảm bảo tính nhất quán và thống nhất trong truyền thông, đồng thời thể hiện được sự cam kết dài lâu và tầm nhìn của thương hiệu trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Hệ thống nhận diện này của chúng tôi bao gồm: Danh thiếp, Giấy tiêu đề, Phong bì thư, Áo đồng phục, Bút bi, Balo. Túi xách, Decal dán kính, Catalog, Kẹp file tài liệu….